Multimediální multiplatformní prostředí pro vzdělávání studentů Biomedicínského inženýrství

Zdravotnické elektrické přístroje

Texty

Česky

English

1
Video PC

Česky

English

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Video telefon

Česky

English

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Česky

English

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zdravotnické elektrické přístroje 1

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Zdravotnické elektrické přístroje 2

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Snímače a senzory v biomedicíně

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Diagnostické metody v medicíně

Technika elektronických přístrojů

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Měření na elektronických přístrojích

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Systémy monitorování a řízení

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Praktika z Elektrických obvodů

Texty
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Elektrické obvody 1 - prac. Sešit

Texty
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Elektrické obvody 2 - prac. Sešit

Texty
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Elektrické obvody 3 - prac. Sešit

Texty
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Teorie obvodů - EN

Texty

English

Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy
Prezentace

Biofyzika

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy
Prezentace

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Veřejné zdravotnictví

Texty

Česky

1
Video PC

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Video telefon

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Laboratorní úlohy
Prezentace

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infuzní technika a hemodializační technologie

Texty

Česky

English

1
Video PC

Česky

English

1 2 3 4 5 6 7
Video telefon

Česky

1 2 3 4 5 6 7
Laboratorní úlohy
Prezentace

Česky

English

1

Bezpečnost v elektrotechnice pro lékaře a techniky biomedicínských oborů

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy
Prezentace

Návrh a konstrukce zdravotnické přístrojové techniky

Texty

Česky

English

1
Video PC

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Video telefon

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Laboratorní úlohy
Prezentace

Úvod do nemocničních inf. Systémů

Texty
Video PC

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Video telefon

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Česky

1

Matlab a Simulace

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy
Prezentace

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lékařské zobrazovací systémy

Texty
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Úvod do metodologie výzkumu

Texty
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy
Prezentace

Česky

1

Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů

Texty

Česky

English

1
Video PC

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Video telefon

Česky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Laboratorní úlohy
Prezentace

Biokybernetika

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Česky

1 2 3 4 5

Angličtina pro biomedicínské techniky

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy
Prezentace

LU fyziologie a patofyziologie

Texty
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy

Česky

1
Prezentace

Souvislá řízená praxe

Texty

Česky

1
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy
Prezentace

KA03

Texty
Video PC
Video telefon
Laboratorní úlohy
Prezentace

Česky

1 2 3